การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ง่ายๆ เด็กๆก็ช่วยได้ 🌱การปลูกที่ยั่งยืนที่สุด คือการปลูกฝัง เด็กรุ่นใหม่ ให้รักในการเกษตร น

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ง่ายๆ เด็กๆก็ช่วยได้
:seedling:การปลูกที่ยั่งยืนที่สุด
คือการปลูกฝัง เด็กรุ่นใหม่
ให้รักในการเกษตร นะครับ

3 Likes