มีที่2ไร่อยากปลูกป่า แต่ไม่ทราบว่าจะปลูกต้นอะไรเรือนยอดหรือวางแปลนแบบไหนไม้โตช้าโตเร็วอะไรประมาณนี้คะ

มีที่2ไร่อยากปลูกป่า
แต่ไม่ทราบว่าจะปลูกต้นอะไรเรือนยอดหรือวางแปลนแบบไหนไม้โตช้าโตเร็วอะไรประมาณนี้คะ

คงต้องหาข้อมูลดูว่าไม้โตช้าโตเร็วมีอะไรบ้าง แล้ววาดเป็นเวลาออกมาว่าอันไหนจะโตก่อนโตหลัง