มังคุดเริ่มมีดอกระยะแรกใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีครับ

มังคุดเริ่มมีดอกระยะแรกใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีครับ

การปฏิบัติดูแลระยะดอกอ่อน- เก็บเกี่ยว

  1. ระยะดอกตูม(มะเขือพวง)ระยะนี้ควรฉีดพ่นธาตุโบรอน อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตร พ่น 1 สัปดาห์ก่อนดอกบาน
  2. ระยะดอกบานฉีดพ่นธาตุแคลเซี่ยม เช่น แคลเซี่ยมแม็กซ์ อัตรา 50-100/น้ำ 200 ลิตร ช่วยให้ขั้วมังคุดแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย ขณะเดียวกัน ควรดูแลเรื่องเพลี้ยไฟ มาดูดน้ำหวานจากดอก ทำให้เป็นมังคุดผิวขี้กลาก
  3. ระยะผลอ่อนขนาดเล็ก ช่วงนี้มังคุดต้องการแคลเซี่ยมเพื่อช่วยให้โครงสร้างเซลล์แข็งแรงเพื่อช่วยลดอาการเนื้อแก้วยางไหลในช่วงฤดูฝนและควรให้ปุ๋ยขยายขนาด 16-16-16 +15-0-0หรือปุ๋ยทางใบ 20-20-20+TEฉีดพ่นทางใบ ทุก 15 วัน 2-3 ครั้ง
    3.4 ระยะผลพัฒนา
    มังคุดเริ่มมีขนาดใหญ่ ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วงจำเป็นต้องพ่นแคลเซี่ยม อัตรา 50-100 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตรช่วยให้เซลล์แข็งแรงป้องกันเนื้อแก้วยางไหล ขณะเดียวกัน ก็ให้ปุ๋ย 12-12-24 เพื่อให้มังคุดมีคุณภาพและรสชาติดี งดการให้น้ำ ก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วันทำให้เนื้อแห้ง