ใช้ได้ มัยครับ

ใช้ได้ มัยครับ

9 Likes

1.งามแข็งแรงดี ตัดยอดกลางให้แตกกิ่งข้าง เลี้ยงต้นเตี้ยไปเลย
2.ทำการเสริมราก ทำให้ต้นแข็งแรงออผลเร็วขึ้นประมาณ3-4ปี

1 Like