กล้วยตายพลายแก้ยังไงครับ

กล้วยตายพลายแก้ยังไงครับ

อ.อรพรรณเขียนไว้แบบนี้
โรคตายพรายของกล้วย โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าจะอ่อนแอต่อโรคที่สุด ไม่ว่าจะเป็น กล้วยน้ำว้าต้นสูง ได้แก่ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง น้ำว้านวล น้ำว้าเขียว เป็นต้น และกล้วยน้ำว้าค่อม ซึ่งเป็นพันธุ์เตี้ย พบว่าเป็นโรคตายพรายเช่นเดียวกัน

โรคตายพรายของกล้วย มีสาเหตุจากเชื้อราในดิน ที่ชื่อ ว่า Fusarium มีสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางกลุ่มที่สามารถใช้กับเชื้อตัวนี้ได้ เช่น สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล)กลุ่มรหัส7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) แต่การใช้สารฯ เหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาในกล้วยได้
แนวทางการจัดการ
๑.ทำลายต้นกล้วยที่เป็นโรค
๒.ห้ามขุดย้ายหน่อที่เป็นโรคไปปลูก
๓.ทำความสะอาดเครื่องมือ
๔.เมื่อขุดต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้ว ควรใส่ปูนขาว 1-2 กก./หลุม
ถ้าจะปลูกกล้วยใหม่เพื่อลดปัญหาโรคตายพรายนี้
๑. หาหน่อกล้วยจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคตายพราย
๒.ก่อนปลูกจุ่มหน่อกล้วยในสารฯป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล)
๓.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
๔.เมื่อย้ายปลูกแล้ว หว่านรอบโคนด่้วย ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.

1 Like

ขอบคุณครับ