อยากทราบว่ามะม่วงนี้คือพันธ์ุอะไรค่ะ แต่ตอนซื้อมาเขาว่าเป็นโชคอนัน

อยากทราบว่ามะม่วงนี้คือพันธ์ุอะไรค่ะ แต่ตอนซื้อมาเขาว่าเป็นโชคอนัน

13 Likes

ลูกอวบใหญ่มากคะ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

สงสัยจะเป้นแก้วจุก ภาพเห็นมุมไม่กระจะ แต่ไม่ใช่โชคอนันต์ ใบไม่ใช่ ผลก็ไม่ใช่เลย ลองเก็บไว้ทานดูก่อน หากไม่พอใจค่ยทำการเปลี่ยนพันธ์ุยังทันนะครับ

1 Like

ทานแล้วมีรสเปรี้ยวจัดมีกลิ่นคล้ายมะม่วงฟ้าลั่น