ขอคำปรึกษาเรื่องขอใบรับรองออแกนิคหน่อยค่ะ🙏🏻

ขอคำปรึกษาเรื่องขอใบรับรองออแกนิคหน่อยค่ะ🙏🏻

1 Like

ลองติดต่อที่สำนักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท)นนทบุรีโทร.02-9526677

1 Like

ขอบคุณมากๆเลยนะ​คะ:pray:t2::pray:t2: