อาการโรคอะไรคับ

อาการโรคอะไรคับ

เป็นอาการเกิดพิษจากการพ่นสารฯ เกือบทุกใบ ปลายใบจะแห้ง ใบไหนมีสารค้างอยู่มากก็แห้งมาก
อาการเกิดพิษนี้ เป็นไปได้ เพราะ
๑. สารที่ใช้เข้มข้นเกินไป
๒. พ่นมากเกินไป
๓. ถ้ามีการผสมสารมากกว่า ๑ ชนิด อาจจะเข้ากันไม่ได้ ทำให้เกิดพิากับพืช