ใส่ปุ๋ยสูตรใดน้อคับ

ใส่ปุ๋ยสูตรใดน้อคับ

5 Likes

การให้ปุ๋ย
1.ครั้งที่2ข้าวโพดอายุ20-25 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 10-25กิโลกรัม/ไร่หรือ 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่
2.ครั้งที่3ข้าวโพดอายุ40-45 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่(หากต้องการจะใส่)