การปลูกยูคาลิปตัล ต้องดูเเลอย่างไรบ้างคับ?

การปลูกยูคาลิปตัล ต้องดูเเลอย่างไรบ้างคับ?

4 Likes

การปลูกไม้ป่า คงต้อแงดูแลห่างๆ
1.การตัดแต่งกิ่ง
2.ให้ปุ๋ยคอก ถ้ามี หรือปุ๋ยเคมี
3.ทำแนวกันไฟรอบๆที่
4.ตัดสางเอาไม้ที่ได้ขนาดไปขายก่อน

2 Likes