อยากปลูกมะพร้าวแกงเลือกพื้นที่ปลูกอย่างไรเหมาะครับ

อยากปลูกมะพร้าวแกงเลือกพื้นที่ปลูกอย่างไรเหมาะครับ

2 Likes

การปลูกมะพร้าว ควรเป็นที่ที่มีความชื้นสูง ใกล้บาบน้ำ แม่น้ำ จะช่วยให้มะพร้าวเจริญเติบโตดี ไม่เป็นที่สูง