ร้อนมากทำไรไม่ได้เลย

ร้อนมากทำไรไม่ได้เลย

1 Like

1.ตอนนี้ไถตากดินไปก่อนและส่งดินไปวิเคราะห์ เมื่อฝนเริ่มมาก็จะได้ปรับปรุงดินและปลูกพืชต่อไป
2.ศึกษาข้อมูล การผลิตพืช ตลาด ช่วงเวลาที่ต้องการ วางแผนหาปัจจัยการผลิต และวางแผนการผลิตการตลาด

เที่ยวภูทับเบิกอากาศเย็นสบาย…ครับ