เกิดจากอะไรค่ะ ปลูกมะเขือไว้กินเองข้างบ้าน..ใบห่อหมดเลยค่ะ

เกิดจากอะไรค่ะ ปลูกมะเขือไว้กินเองข้างบ้าน…ใบห่อหมดเลยค่ะ

3 Likes

เพลี้ยไฟคับ

2 Likes

อาการนี้ไม่ใช่การทำลายของแมลง เพราะแมลงมักทำลายใบอ่อน ถ้าพื้นที่ใกล้เคียงใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนยาง ปาล์มน้ำมันมักเกิดพิษของยาฆ่าหญ้า

2 Likes