ปลูกฝรั่งใบฝรั่งเป็นสีน้ำตาลเข้มแหว่งเป็นรูๆตรงสีน้ำตาลกระจายไปทั่วใบมากบ้างน้อยบ้าง เป็นโรคอะไรครับต้องการทราบวิธีแก้ด้

ปลูกฝรั่งใบฝรั่งเป็นสีน้ำตาลเข้มแหว่งเป็นรูๆตรงสีน้ำตาลกระจายไปทั่วใบมากบ้างน้อยบ้าง เป็นโรคอะไรครับต้องการทราบวิธีแก้ด้วยครับ

1 Like

แนบรูปด้วยดีกว่าครับ จะได้ช่วยดูต้นเหตุง่ายขึ้น

มีพวกแมลงไหม