ลำไยไม่ออกดอกเป็นเพราะอะไร

ลำไยไม่ออกดอกเป็นเพราะอะไร

ช่วงอายุเท่าไหร่แล้วคะ ได้บำรุงอะไรไหม

ลำไยไม่ออกดอกอาจเกิดจากหลายสาเหตุ
1 อายุพร้อมที่จะออกดอกแล้วหรือยัง กิ่งตอน3-5ปีเพาะเมล็ด 5-7ปี
2.อาหารสะสมเพียงพอหรือไม่ กล่าวคือ ให้ปู่ยบำรุงต้น16-16-16หรือ 17-17-17-+15-0-0
3.ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ9-24-24 หรือ12-24-12 +แคลเซี่ยม-โบรอนก่อนออกดอหรือปลายฝนก่อนหรือไม่หลังให้ปุ๋ยแล้วงดการให้น้ำ
4 อากาศอาจหนาวเย็นไม่นานพอ
5.ชั่วโมงแสง/วัน ต้องได้ 6-8 ชั่วโมง ถ้าปลูกข้างบ้านหรือบ้านบังแสงก็ได้แสงไม่เพียงพอ