ใช้ยาตัวไหนกำจัดแมลงพวกนี้ครับ

ใช้ยาตัวไหนกำจัดแมลงพวกนี้ครับ

2 Likes

ตามด้วยครับ เคยเจอแต่ผมก็หาไม่ได้ว่าคือเจ้าตัวอะไร

1 Like

อยากรู้เช่นกันครับ

1 Like

แมลงกลุ่มด้วง เช่น ด้วงกุหลาบ แมลงนูน แมลงค่อมทองตัวเต็มวัยหากินกลางคืน ตัวหนอนอยู่ในดินกินรากพืช
1.เก็บมาทำลาย
2.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
หมายเหตุ ควรพ่นตอนกลางคืนให้ถูกตัว การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

1 Like