สอบถามการดูแลมะพร้าวน้ำหอมด้วยคะ

สอบถามการดูแลมะพร้าวน้ำหอมด้วยคะ

2 Likes

การดูแลมะพร้าวน้ำหอม
1.การให้ปุ๋ย
1.1การใส่่ปุ๋ยคอกเก่า10-15กิโลกรัม /ต้นใส่ปีละ1ครั้งได้แก่ขี้ไก่แกลบ ขี้วัวฯ
1.2หลังจากมะพร้าวปลูกใหม่แตกใบใหม่ก็เริ่มให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15+15-0-0อย่างน้อยปี 2 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้นแบ่งใส่ และควรเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม 2-3 เดือน/ครั้ง
1.3กรณีมะพร้าวให้ผลแล้ว ประมาณตค.-พย.ให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 12-24-12 หรือ 9-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน หลังมะพร้าวติดผลโตแล้ว ให้ผล 13-13-21 +แคลเซี่ยม-โบรอน ปริมาณและชนิด 8-24-24และ13-13-21ควรใส่สลับกันทุกๆ 2เดือน+แ๕ลเซี่ยม-โบรอน และคลีเรต
2.การให้น้ำ ให้สม่ำเสมอ ควรให้เป็นบริเวณกว้างเพราะรากไปไกลมาก
3.การลอกเลนหากปลูกเป็นร่องสวนมีน้ำ สามารถลอกเลนได้ก็ดีมะพร้าวจะงามดีมากๆ
4.หมันดู ศัตรูพชืชที่สำคัญ ได้แก่ ด้วงแรด ด้วงงวง เข้ามาเจาะยอด แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ทำลายใบอ่อนยอดอ่อน เพลี้ยไฟ ไรสี่ขา ทำลายผล
5.การจัดการต้น ล้างคอมะพร้าว เก็บทางวางให้เป็นระเบียบคลุมพื้นบริเวณโคน
6.หากมีกองปุ๋ยคอกหรือ ปุ๋ยหมักควรใส่เชื้อราเขียว เมทาไรเซี่ยม ช่วยกำจัดตัวอ่อนด้วงได้
7.ใส่ทรายหรือทราย+สารเคมีีกำจัดด้วงแรด (หากด้วงแรดเข้าทำลายยอดก่อนด้วงงวงมักจะเข้าทำลายต่อเนื่องกันทีนี้มะพร้าวส่วนใหญ่จะตายครับ)
8.การเก็บเกี่ยววงรอบการตัดมะพร้าว ทุๆ 21 วัน

3 Likes