ปลูกฝรั่งแล้วเกิดใบเป็นสีน้ำตาลตามภาพไม่ทราบฝรั่งเป็นโรคอะไรครับและจะต้องทำอย่างไรครับ

ปลูกฝรั่งแล้วเกิดใบเป็นสีน้ำตาลตามภาพไม่ทราบฝรั่งเป็นโรคอะไรครับและจะต้องทำอย่างไรครับ

2 Likes

ภาพที ่๑ เป็นอาการของโรค ในกลุ่ม โรคใบจุด ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
แนวทางการจัดการ
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และมีขนาดเหมาะกันระยะปลูก เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่มและให้แดดส่องลถึงส่วนกลางต้น และช่วยให้การถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มสะดวก และเก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคเผาทำลาย
๒.ในช่วง แตกใบอ่อน ออกดอก และติดผล หมั่นสำรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ
๓. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารบำรุงต้นให้เหมาะสม ลดปริมาณไนโตรเจนในกรณีที่ใบและยอดอ่อนแสดงความสมบูรณ์เกินไป ถ้าใบสมบูรณ์มากเกิดไปจะส่งผลให้อ่อนแอต่อการเกิดโรค
๔.ในช่วงแตกใบอ่อน ช่วงออกดอก และ ช่วงติดผล เปินช่วงที่พืชอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุ ต้องหมั่นสำรวจการเกิดโรคบนต้นพืชอย่างสม่ำเสมอ
๕.ถ้าพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน)กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะฟลูโอไพแรม)และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

ภาพที่๒ เป็นอาการเกิดพิษจาการ พ่นสารบางอย่าง

2 Likes