ใช้ยาในกลุ่มคาร์เมต อิมิดาคลอพริด ไทอะมีออกแซม แล่ะเอ้กซอล(ชื่อยา)ใช้ไปหมดแล้ว แต่เพลี้ยก้ยังไม่หาย... มีตัวยาก

ใช้​ยา​ในกลุ่ม​คาร์เมต อิมิดาคลอพริด​ ไทอะมีออกแซม​ แล่ะเอ้กซอล(ชื่อยา)​ใช้​ไป​หมดแล้ว​ แต่เพลี้ยก้ยังไม่หาย… มีตัวยากลุ่มใหนอีกบ้างครับ​ ที่กำจัดได้​ ฉีดยา​ทุก​ๆ​2_3 วัน​ก้ยังมีมา​ เปลี่ยน​ยาก้เปลี่ยนแล้ว… (พืชตระกูลแตง)​ https://stream.mux.com/5ZmQ01JcAUvx2mQCdQvifh4N4o01N6DPoHxAu0001FOfd1I.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/puk3r23put.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=X1gQZGxFhDrjZ5NCe4aktMnfz6nOlZ8OMeDi4l2Nv7U

2 Likes

ขอเป็นรูปหน่อยคะ มองไม่ค่อยเห็นคะ

เพลี้ยไฟครับ​ มันเล็กมากเลยถ่ายได้ไม่ชัด

ถ่ายชัดสุดำด้เท่านี้ครับ

ลองใช้อะบาแม็กติน+จับใบดีๆหน่อยฉีดช่วงเช้าครับหายแน่นอน

อะบาเมกติน กับสารจับใบใช่มั่ยครับ

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยาพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน

ติดกับดักกาวเหนียวจะลดได้ทั้งเพลี้ยไฟและแมลงหวี่ขาว

1 Like

กับดักกาวเหนียวใช้จัดการแมลงดื้อยาได้

1 Like