จะปลูกต้นไผ่เพื่อไว้ขายลำให้สวนลำไย สวนทุเรียนใช้ค้ำกิ่ง ควรปลูกพันธุ์อะไรดีครับ เขานิยมใช้ไม้ไผ่พันธุ์อะไร

จะปลูกต้นไผ่เพื่อไว้ขายลำให้สวนลำไย สวนทุเรียนใช้ค้ำกิ่ง ควรปลูกพันธุ์อะไรดีครับ เขานิยมใช้ไม้ไผ่พันธุ์อะไร

6 Likes

ติดตามคะ อยากลองปลูกบ้างคะ

1 Like

ผมว่าน่าจะใช้ไผ่สร้างไพรเพราะลำตรงลำใหญ่

1 Like

ไผ่ที่แข็งแรง และตรงด้วย ได้แก่ไผ่เลี้ยง ไผ่รวกดำ ไผ่ตรง ไผ่ซางหม่น

2 Likes

ซาง//ลำใหญ่ดี

1 Like

ซางหม่นครับ

1 Like

ไผ่ลำมะลอก ไผ่ตง

ซางหม่นตอบโจทย์​ ครับ​