ขอคำแนะนำในการปลูกผักหวานค่ะและการบำรุง

ขอคำแนะนำในการปลูกผักหวานค่ะและการบำรุง

4 Likes

ระวังแมลงครับ ตัวดี

ผักหวานป่าหรือผักหวานบ้านครับ ถ้าผักหวานป่าจะต้องมีพี่เลี้ยง ถ้าผักหวานบ้านปลูกยังไงก็ไม่ตายครับ

@Lineมาสอบถามได้คัฟ… little man2519คัฟ

1นำดินส่งวิเคราะห์
2.ไถดะผาน3
3.ไถผาน7พรวนตากดิน 7-15 วันพร้อมปรับปรุงดินโดยใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน/ไร่+15-15-15อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ ตั้งแปลงสูง 30 เซนติเมตร หลังแปลงกว้าง 120 เซนติเมตรช่องว่างระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร
4.กำหนดระยะปลูกระยะปลูก 80X100 เซนติเมตร (ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร)ปลูก 2 แถว/แปลง
5.การปลูก ด้วยกิ่งตัดชำ หรือกล้าเพาะเมล็ด ขุุดหลุมกว้าง50 เซนติเมตร ยาว50 เซนติเมตร ลึก50 เซนติเมตรโดยประมาณ ปลูกกล้าตัดชำหรือกล้าเพาะเม็ด หลุมละ 3 ต้น
6.การบำรุงต้นหลังย้ายปลูก 30 วันใส่ 15-15-15 +15-0-0 (2:1)อัตรา30 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 25-7-7โรยข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ–
7.ให้น้ำสม่ำเสมอ ด้วยแบบน้ำหยด หรือหัวเหวี่ยง
8.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคราแป้ง เพลี้ยไฟ ใบหงิก
9.กำจัดวัชพืช สม่ำเสมอโดยวิธีกล ดอน ดาย ถาก
10. การตัดแต่ง ครั้งแรกตัดแต่งต้นที่ความสูง15-20เซนติเมตร และต้นจะแตกยอดใหม่ยาวประมาณ 20 เซนติเมตรก็ตัดยอดนำไปปรุงอาหารหรือจำหน่าย ครั้งต่อๆไปยอดก็จะเพิ่มมากขึ้น ในการตัดจำหน่ายควรเหลือใบสำหรับเลี้ยงต้น 4-5ใบต้น
11การให้ปุ๋ยหลังตัดยอดแล้วควรให้ปุ๋ย+แคลเซี่ยม-โบรอน เพื่อกระตุ้นให้ยอดใหม่ใหญ่อวบ สมบูรณ์

1 Like

การปลูกผักหวานควรเอาเมล็ดมาปลูกเพราะผักหวานจะออกรากเเก้วยาว1ฟุตถึงจะออกใบจะเห็นได้ว่าเราซื้อผักหวานถุงมาปลูกจะตายง่ายหรือไม่โตเพราะรากแก้วขาด#เมล็ดละ1บาทใช้เเหยงเขียวขัดเนื้อเมล็ดออกให้หมดให้เหลือเม็ดใช้ผ้าห่อรดน้ำชื่นเท่านั้นรอให้รากงอกนานเป็นอาทิตย์จากนั้นใช้เหล็กเส้นยาว1ฟุตจะปลูกตรงใหนก็ตอกลงดินตรงนั้นถอดเหล็กออกเอาเมล็ดที่มีรากวางลงตรงรูกดลงอย่าแรง1ที่ปลูก3รูเผือตายใช้ตะกร้าเป็นรูครอบไว้1เดือนถึงจะออกใบ
#ห้ามดินถมเม็ด

2 Likes