เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่มคือตรงไหนครับ

เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่มคือตรงไหนครับ

1 Like

ติดตามครับ เริ่มปลูกทุเรียนเหมือนกันแต่ยังงงๆ

ขีดวงรอบต้นตรงปลายยอดตกแล้วขีดเส้นตรงผ่านต้นจากด้านหนึ่งถึงอีกด้านของวงที่ขีดเส้นยอดตกไว้​ เส้นตรงคือเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม

เส็นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม วัดจากแนวชายพุ่มตกด้ายซ้ายผ่านกลางต้นไปด้านขวา

1 Like