ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ทุเรียนเป็นโรคอะไรครับแก้ไข้ยังดีครับ

ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ทุเรียนเป็นโรคอะไรครับแก้ไข้ยังดีครับ

1 Like

ตามค่ะ

ขาดแมกนีเซียมครับถ้าให้ดีวัดpHดินก่อนถ้าดินกรดแนะนำโดโลไมท์ถ้าดินด่างแนะนำกรีเซอร์ไรด์ครับ,pHที่เหมาะสม5.5-6.5ตามรูปpH5ดินเป็นกรดครับ

2 Likes

เชื้อราฟิวซาเรียม

ไม่ใช่อาการจากเชื้อสาเหตุโรคพิช
น่าจะเป็นอาการผิดปกติจากการไม่สมดุลย์ของธาตุอหาร ใบด่างเหลือง หลังจากนั้นเนื้อใบถูกแดดเผา ทำให้เกิดอาการใบไหม้

2 Likes