อยากได้สูตรปุ๋ยสำหรับส้มโอ พร้อมร้านที่บางคณที/อัมพวา สมุทรสงคราม

อยากได้สูตรปุ๋ยสำหรับส้มโอ พร้อมร้านที่บางคณที/อัมพวา สมุทรสงคราม

2 Likes

ผมไม่แน่ใจว่าส้มของท่านกี่เดือนแล้ว ถ้า 6เดือนขึ้นไปแล้ว เร่งให้ปุ๋ยเพิ่มความหวานดังนี้
ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17-2Mg ช่วง1-2เดือนก่อนเก็บเกี่ยว แล้วให้ปุ๋ยทางใบหรือราดทางดินเสริม 0-0-60 หวานแน่นอน

ส้มที่สวนมีทั้งที่เริ่มปลูก จนถึงที่มีอายุมาก ปัญหาที่พบคือไม่ค่อยมีเนื้อ น้ำหนักไม่ได้ อยากได้ตารางการใส่ปุ๋ยบำรุงในระยะต่างๆ เพื่อเพิ่มนำ้หนัก เพิ่มเนื้อ

1 Like

ชืออะไรคับ

พันธุ์อะไรคะ