ปลูกตะใคร้กึ่เดือนถึงตัดได้ค่ะ

ปลูกตะใคร้กึ่เดือนถึงตัดได้ค่ะ

1 Like

ประมาณ 1ปีล้มกอ ตัดต้นขาย

ขอบคุณอาจารย์มนูค่ะ ช่วงนี้ว่าจะหันมาปลูกตะไคร้พอดี