ช่วงนี้เพลี้ยแป้งเกาะท่อนมันสำปะหลังซึ่งยังไม่ได้ปลูก อยากทราบวิธีกำจัดอย่างไรบ้างคะ

ช่วงนี้เพลี้ยแป้งเกาะท่อนมันสำปะหลัง​ซึ่งยังไม่ได้ปลูก อยากทราบวิธีกำจัดอย่างไรบ้างคะ

2 Likes

การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีผสมผสาน
1.แช่ท่อนพันธุ์ที่ตัดแล้วพร้อมปลูกด้วยสารกลุ่ม4A ไทอะมีทอกแซม25%WG หรืออิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 4กรัมต่อน้ำ 20ลิตร นาน 10นาที จะกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ 100%และป้องกันการเข้าทำลายได้ประมาณ 1เดือน
2.กรณีระบาดหลังปลูกแล้ว ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งใส่ถุงดำไปทำลายนอกแปลงและพ่นสารเคมีบริเวณที่พบ สารที่มีประสิทธิภาพ
-กลุ่ม4A อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม โคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม1B พิริมิฟอสเมทิล โพรไทโอฟอส ไดอะซินอน
-กลุ่ม4A ถ้าบวกไวท์ออย67%EC อัตรา 30-50ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร จะช่วยเสริมฤทธิ์กัน

1 Like