ปุ๋ยน้ำชนิดนี้เหมาะมั้ยที่จะนำไปฉีดพ่นเผือกอายุเดือนครึ่ง ในฉลากยาไม่ได้แนะนำไว้ครับ

ปุ๋ยน้ำชนิดนี้เหมาะมั้ยที่จะนำไปฉีดพ่นเผือกอายุเดือนครึ่ง ในฉลากยาไม่ได้แนะนำไว้ครับ https://stream.mux.com/Et4028Cklb02jYpq6c01JcJbbDBAakOqAQiVFOf024kNxHQ.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/96wpo1ww80.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=02iWD57cSDaWyjgcfTmPvj1CR4MS6D5sz41lg02006LZWU