ที่บ้านมีละมุดเป็นดอกแต่ก็เหี่ยวไม่ติดลูกเลยคะมีใครพอแนะนำน้องบ้างไหมคะ

ที่บ้านมีละมุดเป็นดอกแต่ก็เหี่ยวไม่ติดลูกเลยคะมีใครพอแนะนำน้องบ้างไหมคะ