ในนามันมีเกลือจะทำยังให้หายครับปลูกข้าวได้ผลไม่เต็ม100เลยใส่ปุ๋ยหรือขี้วัวก็ไม่หาย

ในนามันมีเกลือจะทำยังให้หายครับปลูกข้าวได้ผลไม่เต็ม100เลยใส่ปุ๋ยหรือขี้วัวก็ไม่หาย

4 Likes

ตกจ้า

แก้ยังไงก็ไม่หายครับเพราะน้ำเกลือซึมมาจากใต้ดิน แนะนำให้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับ

1 Like

ดินเค็มควรแก้ปัญหา
1.ลองงติดต่อสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดของท่านเพื่อขอคำปรึกษาการแก้ไข
2.ปล่อยน้ำล้างความเค็มออก
3.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความอยู่ระดินชั้นล่าง และมาเค็มในฤดูแล้ง ปีไหนแล้งมากความเค็มก็ขึ้นมาสูงเนื่องน้ำจืดที่อยู่ในดินชั้นบนลดน้อยลง ปัญหาทางธรรมชาติ
4.ปรับเปลี่ยนพืชปลูกที่ทนเค็ม
พืชทนดินเค็มจัด
ดินเค็มจัดคือดินที่มีปริมาณเกลือในดิน ประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือ วัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร
กลุ่มไม้ผลและไม้โตเร็ว ได้แก่ ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว สน สะเดา มะเขือเทศ
ที่มา: รัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา
ที่มองเห็นอนาคต คือ มะพร้าว มะขาม พุทรา ละมุด ส่วนใหญ่ตกผลเร็ว ประมาณ 3ปี ตอนนี้อยู่ที่ท่านตัดสินใจ แล้ว

3 Likes

ผมลองด้วยวิธีขุดคูน้ำลึก4เมตรไปรอบที่นาขนาด 4 ไร่ ปีแรกน้ำเริ่มจืดแล้ว ทำคันดินรอบที่ ป้องกันดินเค็มถูกชะล้างมากับน้ำฝน ส่วนตรงกลางทำนา เชื่อว่าความชื้นใต้ดินจะเพิ่มขึ้นจากคูน้ำรอบๆ และจะกดความเค็มไว้ไม่ให้ขึ้นสู่ผิวดิน รอบคันดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้รากหญ้าแฝกเก็บน้ำไว้อีกทางหนึ่งครับ

1 Like

ขอบคุณครับ