มะละกอใบเป็นสีนี้เพราะอะไร ขอวิธีแก้ไขด้วย พึ่งปลูกได้งามขนาดนี้ จะเป็นโรคอะไรอีกน้อ

มะละกอใบเป็นสีนี้เพราะอะไร ขอวิธีแก้ไขด้วย พึ่งปลูกได้งามขนาดนี้ จะเป็นโรคอะไรอีกน้อ

3 Likes

อาการคล้ายโรคใบด่างเลยครับ แต่รออาจารย์ด้านโรคพืชมาฟันธงดีกว่า

น่าจะเป็นอาการของไวรัส

โรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้โดยมีเพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นพาหะ
แนวทางการจัดการ
๑. ทำลายต้นที่เริ่มแสดงอาการ โดยการเผาหรือฝัง
๒. ปลูกมะละกอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนี้ เช่น ปากช่อง๑ แขกดำ ท่าพระ
๓. โดยบริเวณปลูกต้องกำจัดวัชพืชให้ดี ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยอ่อน
๔. ควรปลูกห่างจากพืชตระกูลแตง หรือ นำพืชตระกูลแตงมาปลูกเหนือลม เพื่อเป็นกับดักธรรมชาติให้เพลี้ยอ่อนเข้าดูดกิน และ อาจจะสูญเสียการถ่ายเชื้อไวรัสเข้าสู่มะละกอ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการระบาดได้บ้าง

คงไม่เกิดพร้อมกันทั้งแปลงนะคะ รีบกำจัดต้นเป็นโรคออกแล้วควบคุมแมลงให้ดี

2 Likes

เสียดายกำลังออกลูก กำลังงามเลย

ระวังเพลี้ยเลยครับ พ่นสารกำจัดไว้เป็นดี มันชอบมาพร้อมโรคตลอด