"ผมจะปลูกกล้วยน้ำว้า(ปากช่อง50)และฝรั่งกิมจู ในพื้นที่นา สามารถทำได้ไหมครับ?"

“ผมจะปลูกกล้วยน้ำว้า(ปากช่อง50)และฝรั่งกิมจู ในพื้นที่นา สามารถทำได้ไหมครับ?”

6 Likes

การปลูกกล้วยและฝรั่งกิมจูในนาทำได้แต่ควรดำเนินการดังนี้
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง3.0เมตรร่องน้ำ 50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากพริกสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ
5.ปลูกระยะ4X4 เมตร ปลูกปลูฝรั่งเป็นไม้ประธาน กลว้ยน้ำว้าสับหว่างด้านข้าง

การปลูกพริกส่งโรงงาน
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.20เมตรร่องน้ำ 50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากพริกสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.ปลูก 3 แถว ระยะ50X50เซนติเมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ผสมปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก30วัน 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหากพริกยังไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่และหลังงย้ายปลูก 60 วัน 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไไร่พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้พริกเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
7.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก หนอนเจาะต้นฯ ถ้าพริกไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย พริกก็เจริญเติบโตดี งามให้ฝักดก

ผังการเพาะปลูก กล้วย+ฝรั่ง
X-------------X--------------X--------------X-------------X------------X-------- X= กล้วยน้ำว้า

--------0-------------0-------------0--------------0-------------0------- --------- 0=ฝรั่งกิมจุ

X-------------X--------------X--------------X-------------X------------X----------

1 Like

ขอบคุณมากครับ