เป็นอะไรคับ

เป็นอะไรคับ

5 Likes

เป็นอาการเกิดพิษของพืช จากการปฏิบัติต่อพืช เช่น ให้ปุ๋ยมากเกินไป หรือสารฯที่พ่นเข้มข้นเกินไป

1 Like