ฟักทองยอดงอยอดแข็งใบหยิบลูกไม่ติดทำยังไงครับ

ฟักทองยอดงอยอดแข็งใบหยิบลูกไม่ติดทำยังไงครับ

ไม่มีรูปให้ดู
ขอเดาเอานะคะ
ปัญหาการปลูกฟักทองที่สำคัญ คืออาการยอดตั้งที่เกิดจาก เพลี้ยไฟ ดูดน้ำเลี้ยงที่ใบส่วนยอด ต้นจะชะงักการเจริญเติบโต

มีรูปไม๊ครับ