เรียนถามท่านผู้รู้ -ฟักทองผมตามภาพที่แนบมานี้เป็นโรคอะไรป้องกันหรือรักษาอย่างไร ครับ

เรียนถามท่านผู้รู้
-ฟักทองผมตามภาพที่แนบมานี้เป็นโรคอะไร
ป้องกันหรือรักษาอย่างไร ครับ

6 Likes

ขาดธาตุ อาหารอย่างมาก ไม่ได้เป็นโรค

1 Like

น่าจะเป็นอาการเกิดพิษจากการพ่น สารบางชนิดกับพืช หรือ อาจจะเป็นเพราะการผสมสาร ที่ถูกต้อง และ /หรือ เข้ากันไม่ได้
การป้องกัน ต้องดูว่าครั้งหลังสุด ก่อนที่จะพบอาการพ่นสารอะไรไปบ้าง ผสมกันถูกต้องหรือไม่ หรือถ้าเป็นปุ๋ย เข้มข้นเกินไปหรือไม่