เพียขึ้นมันสัปะลังต้องทำยังไงคับมือไหม

เพียขึ้นมันสัปะลังต้องทำยังไงคับมือไหม

3 Likes

ต้องฉัดธาตุอาหาร ให้ต้นแข็งแรง

1.ตัดยอดที่พบมากใส่ถุงไปเผานอกแปลง
2.พ่นด้วยสารกำจัดโดยเฉพาะจุดที่พบเป็นรัศมีโดยรอบ
-สารกลุ่ม 4A อิมิดาโคลพริด70%WG ไทอะมีทอกแซม25%WG อัตรา4กรัมต่อน้ำ20ลิตร
-สารกลุ่ม1B พิริมิฟอสเมทิล50%EC หรือโพรไทโอฟอส50%EC อัตรา 40-50ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
กรณีระบาดรุนแรงช่วงมันสำปะหลังอายุไม่เกิน 4เดือน ไม่คุ้มค่าที่จะรักษา การปลูกใหม่ให้ตัดท่อนพันธุ์แช่ด้วยสารกลุ่ม4Aข้างต้น 10นาทีก่อนปลูก