ปลูกไม่ถึงปีติดดอกแล้วครับอยากให้ทุเรียนเป็นอย่างนี้จัง

ปลูกไม่ถึงปีติดดอกแล้วครับอยากให้ทุเรียนเป็นอย่างนี้จัง

6 Likes