ต้นกระท้อนไม่ทราบเกิดโรคอะไรครับ

ต้นกระท้อนไม่ทราบเกิดโรคอะไรครับ

6 Likes

ไม่ใช่โรคครับ สาเหตุเกิดจากไรปม เป็นกลุ่มไรสี่ขา ตัดแต่งกิ่งไปเผาทำลาย แล้วค่อยพ่นยากำจัดไร

ไรสี่ขา สาเหตุแตกพุ่มแจ้ในลำไย ปุ่มปมในใบกระท้อน ยอดชะอมเป็นปม อายุ 7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรสี่ขา
กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรสี่ขาได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงแต่กำจัดไรสี่ขาได้ ได้แก่
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)
หมายเหตุ ในฉลากยากำจัดแมลงมีหมายเลขกลุ่มกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว

1 Like

ขอขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ