ขอทราบ กำลังเตรียมแปลงปลูกมันหวานญี่ปุ่นต้องใส่อะไรบ้างครับ

ขอทราบ
กำลังเตรียมแปลงปลูกมันหวานญี่ปุ่นต้องใส่อะไรบ้างครับ