ขอคำแนะนำครับ อยู่ดีๆมันใบเหลืองคับฝนก้อตกดี

ขอคำแนะนำครับ
อยู่ดีๆมันใบเหลืองคับ
ฝนก้อตกดี

8 Likes

ไรแดงระบาด

1 Like

เพลี้ยไฟ ไรแดงเข้าครับ

ใช้ยาอะไรฉีดคับ

ใช้ยาอะไรฉีดคับช่วยแนะนำหน่อยคับ

สารเคมีในไรแดงมันสำปะหลัง
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม20ไบฟีนาเสต
-กลุ่ม 21 ทีบูเฟนไพแรด เฟนไพรอคซิเมต หรือไพริดาเบน
-กลุ่ม 23 สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่ม25ไซฟลูมีโทเฟน
เลือกมา 3-4กลุ่ม หมุนเวียนแต่ละกลุ่มพ่นแค่ 1ครั้ง ห้ามซ้ำ เพราะจะดื้อยา

1 Like