สอบถามคับ.. ฝนตกมากยอดกำลังจะมากลัวดอกจะร่วงหมดใช่ปุ๋ยหรือฉีดยาอะไรดี.เพือจะไม่ดอกร่วง.. แก้ไขอย่างไรคับ.. ขอบคุณคับ

สอบถามคับ… ฝนตกมาก
ยอดกำลังจะมา​กลัวดอกจะร่วงหมด
ใช่ปุ๋ยหรือฉีดยาอะไรดี.เพือจะไม่ดอกร่วง… แก้ไขอย่างไรคับ… ขอบคุณคับ

2 Likes