บ่อน้ำขุดเกือบปีแล้วทำไมเอาผักตบ พืชน้ำ หรือบัวไปปลูกแล้วเค้าเหลืองตายคับ เป็นเพราะอะไร

บ่อน้ำขุดเกือบปีแล้วทำไมเอาผักตบ พืชน้ำ หรือบัวไปปลูกแล้วเค้าเหลืองตายคับ เป็นเพราะอะไร

5 Likes

รอคำตอบด้วยครับ

1 Like