น้ำสีชมพูบนมากับน้ำยางเป็นโรกอะไรคับ

น้ำสีชมพูบนมากับน้ำยางเป็นโรกอะไรคับ

1 Like

เป็นราสีชมพูคับที่สวนก็เคยเป็นครับตอนนี้ผมพักหน้ายางทาปูนแดงผสมยาป้องกันเชื้อรา