เจอตัวการเจาะต้นกาแฟใช้อะไรกำจัดดีครับเป็นหนอนมีขนตัวสีแดงเข้ม #กาแฟ

เจอตัวการเจาะต้นกาแฟใช้อะไรกำจัดดีครับเป็นหนอนมีขนตัวสีแดงเข้ม #กาแฟ

หนอนผีเสื้อเจาะกิ่งกาแฟ
1.ตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กที่พบหนอนไปเผาทำลาย
2.พ่นสารป้องกันการวางไข่ที่ลำต้นและกิ่งด้วยสารกลุ่ม1B เช่น ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส
3.ฉีดสารที่เป็นไอระเหยเข้ารู สารกลุ่ม 1B เช่น พิริมิฟอสเมทิล มาลาไทออน ไดคลอร์วอส