พริกเน่าแก้ใด้ดว้ยวิธีหใหนค่ะ

พริกเน่าแก้ใด้ดว้ยวิธีหใหนค่ะ

1 Like

พริกเน่าเกิดจากแมลงการป้องกันฉีดยาบนใบและใต้ใบนะครับฉีดช่วงเช้าไม่เกิน9โมงครับส่วนเม็ดที่เน่าให้เก็บออกเผาไฟหรือให้ห่างจากสวนที่ปลูกครับ