ยาพ่น ป้องกันแมลงเต่าทองกินใบพืชมีไหม

ยาพ่น ป้องกันแมลงเต่าทองกินใบพืชมีไหม

1 Like

กินใบพืชอะไรเหรอคะ

คาบาริลเอาอยู่ไหมครับ

แมลงเต่าทอง คือด้วงเต่า ถ้าผิวออกมันๆสะท้อนแสงจะเป็นด้วงเต่าตัวห้ำกินเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ส่วนด้วงเต่าที่ผิวฝ้าๆเหมือนมีขนสั้นๆจะเป็นตัวทำลายพืช ถ้าแน่ใจว่าเป็นศัตรูพืช ให้ตัดใบที่พบตัวอ่อนและดักแด้ไปทำลาย ปกติการระบาดจะไม่ค่อยรุนแรงจนถึงการพ่นสาร ถ้าจำเป็นมีสารหลายชนิดโดยเน้นให้ถูกตัว เช่น
กลุ่ม 1ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส
กลุ่ม2ฟิโพรนิล
กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม4อะซีทามิพริด โคลไทอะนิดิน
กลุ่ม6อีมาเมกติน
กลุ่ม14คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์

ขอดูหน้าตาหน่อย เต่าทองบางตัวเป็นตัวเบียน คอยจัดการแมลงตัวอื่นนะ

ใบส้มโอ ชมพู่ ข้าวโพด