ใบข้าวไห้มใช้ยาอะไรฉีด

ใบข้าวไห้มใช้ยาอะไรฉีด

ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหม้ทั่วไป 5 เปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล
ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ

เวลาใช้สารเคมี ใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ปลอดภัย และงดเข้าแปลงนาหลังฉีด 2 วัน พร้อมเตือนเพื่อนบ้านด้วยนะครับผม

2 Likes