สอบถามหน่อยครับ ลักษณะดอกทุเรียนเริ่มเข้าหางแย้แบบนี้มีเน่าบางส่วน เกิดจากอะไรคับ แก้ไขป้องกันยังไงคับและระยะหางแย้ดูแล

สอบถามหน่อยครับ ลักษณะดอกทุเรียนเริ่มเข้าหางแย้แบบนี้มีเน่าบางส่วน เกิดจากอะไรคับ แก้ไขป้องกันยังไงคับ
และระยะหางแย้ดูแลบำรุงยังไงคับ