ทำมัยเลือกพืชเสริมที่ไม่ได้อยู่ในตารางส่งมาระบบถึงไม่ยอมรับ

ทำมัยเลือกพืชเสริมที่ไม่ได้อยู่ในตารางส่งมาระบบถึงไม่ยอมรับ

สวัสดีครับ ทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากในขณะนี้พืชบางชนิดยังไม่ถูกระบุในแอปพลิเคชัน แต่อย่างไรก็ตามทีมงานกำลังรวบรวมประเภทของพืชที่เกษตรกรสนใจนอกเหนือจากพืชหลัก 5 ชนิด เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรพืชอื่น ๆ แอดมินขอทราบได้ไหมครับว่าพืชเสริมเป็นพืชชนิดใด เราจะนำไปเพิ่มเติมครับ หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัย สามารถแอดไลน์ของเรา https://bit.ly/3eIxH3t เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ ขอบคุณครับ