โรคพืช ปลูกมะเขือเปราะ มะเขือยาว โดนหนอนชัยเข้าไป ทำให้ ยอดเหี่ยว และลูกเน่า แก้ไขอย่างไรคับ ไม่อยากใช้สารเคมี

โรคพืช
ปลูกมะเขือเปราะ มะเขือยาว โดนหนอนชัยเข้าไป ทำให้ ยอดเหี่ยว และลูกเน่า แก้ไขอย่างไรคับ ไม่อยากใช้สารเคมี

1 Like

หนอนเจาะผลมะเขือ ควรใช้วิธีป้องกันก่อนที่หนอนจะเจาะเข้าด้านใน และใช้วิธีผสมผสาน
1.เก็บผลที่หนอนเจาะร่วงที่พื้นไปเผาทำลายเพื่อลดจำนวนหนอน
2.พ่นสารสกัดจาดสะเดา หรือน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่ให้ผีเสื้อและแมลงบินเข้ามาในแปลง แต่จำเป็นต้องพ่นบ่อย เพราะสารธรรมชาติสลายตัว
3.ถ้าสำรวจพบผลมะเขือถูกหนอนเจาะ 10%ขึ้นไป ทำการพ่นสารหลังการเก็บเกี่ยวทุกครั้งเช่น เก็บตอนเช้าให้พ่นสารตอนเย็นเพื่อลดสารตกค้าง การพ่นสารเคมีจะเคลือบที่ผลไว้เมื่อแม่ผีเสื้อมาวางไข่ หลังจากหนอนขนาดเล็กฟักจากไข่ใหม่ๆจะได้รับสารเพียงเล็กน้อยก็จะตายก่อนเจาะเข้าด้านใน สารที่ใช้ได้ ได้แก่
กลุ่มที่ 2 ยับยั้งการทำงานของกาบา

กลุ่ม 2 บี กลุ่มฟิโพร์ล เช่น ฟิโพรนิล

กลุ่มที่ 3 ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน เบตาไซฟลูทริน

กลุ่มที่ 5 เลียนแบบตัวกระตุ้นตรงจุดรับสารอะซีตีลโคลีน เช่น สไปโนแซด สไปนีโทแรม

กลุ่มที่ 6 กระตุ้นช่องเปิดคลอไรด์ เช่น อะบาเมกติน อีมาเมกตินเบนโซเอต

กลุ่ม 13 รบกวนการส่งโปรตอนในขบวนการฟอสโฟรีเลชั่น เช่น คลอร์ฟีนาเพอร์

กลุ่มที่ 14 ขัดขวางจุดรับนิโคตินิคอะซิตีลโคลีน เช่น คาร์แทป

กลุ่ม 15 ยับยั้งการสร้างสารไคติน เช่น โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ยับยั้งการลอกคราบตัวอ่อน และคุมไข่ในท้องตัวแม่)

กลุ่มที่ 21 ยับยั้งการสร้างพลังงานตรงการส่งผ่านอิเลกตรอนจุดที่ 1

กลุ่ม 21 เอ เช่น โทลเฟนไพแรด

กลุ่ม 21 บี หางไหล โล่ติ๊น

กลุ่ม 22 รบกวนความต่างศักย์บริเวณช่องทางผ่านของโซเดียมในระบบประสาท ได้แก่ อินดอกซาคาร์บ

กลุ่มที่ 23 ขบวนการสร้างพลังงานตรงส่วนการสังเคราะห์ไขมัน เช่น สไปโรเตตร้าแมต

กลุ่มที่ 28 กลุ่มรบกวนการทำงานตัวรับไรยาโนดิน (การปลดปล่อยแคลเซียมในกล้ามเนื้อ) เช่น คลอแรนทรานิลิโพรล ไซแอนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์

สารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ 2 แบบผสมสำเร็จรูป

กลุ่ม 28+6 คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน

กลุ่ม 28+4 คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม ไทอะโคลพริด+ฟลูเบนไดเอไมด์

1 Like

ปลูกเยอะไหมคะ

1 Like