สวัสดีค่ะอยากทราบว่าช่วงนี้หน้าลิ้นจี่ใก้ลแล้วใช่ไหมค่ะ ถ้าเริ่มขายจะตกกี่บาทต่อกิโลคะ

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าช่วงนี้หน้าลิ้นจี่ใก้ลแล้วใช่ไหมค่ะ ถ้าเริ่มขายจะตกกี่บาทต่อกิโลคะ